Skoč na menu

Štěpánovský revír - Černovice

28. Obvaly na Čepičkově vrchu

Na ssz a z. svahu Čepičkova vrchu, SSV od H. Čepí, těsně na hranici katastru Černovic, H. Čepí a Olešničky nalezl Štancl v lese na dvou místech obvaly v alterované bítešské rule s amfibolity. První lokalita se nachází nad cestou 300 m z. od Čepičky (654 m), druhá na mírném návrší, 300 m od této kóty, u bývalého posedu.110 Západnější lokalita je představována obvalovým tahem ve směru přibližně V-Z, tvořeným 7 jámami; jedna jáma leží asi 20 m s. od nejzápadnějšího obvalu. V haldovém materiálu jsou občas alterované bítešské ruly s limonitem, rudní minerály nebyly zjištěny. Východnější lokalita je reprezentována jediným hlubším obvalem, mělkým kutacím příkopem a asi 4 mělkými jámami v okolí. Tyto a podobné pozůstatky, zhruba sledující kontakt bítešských rul s olešnickou skupinou, představují pravděpodobně prospekční práce, jak vyplývá mj. z jejich situování napříč k průběhu horninových pruhů.