Skoč na menu

Hornictví a hutnictví v království Českém

Hornictví a hutnictví v království Českém

JEHO VZNIK A VÝVOJ AŽ PO NYNĚJŠÍ STAV

dle rúzných pramenů a vlastních názorů

sepsal JOSEF HRABÁK

C.K. DVORNÍ RADA EMERITNÍ PROFESSOR C.K. HORNÍ AKADEMIE V PŘÍBRAMI

vydáno v Praze

v kommissi knihkupectví Františka Řivnáče

1902

------------------------------------------------------------

Kniha tato jest rozdělena do samostatných kapitol takto:

Zlato - Stříbro - Cín - Měd - Jiné kovy obecné - Ostatní předměty hornické a hutnické výroby

V této knize není zahrnut kaolin, kterýžto není zařazen mezi vyhrazené nerosty, je tudíž z oboru horního zákona vyloučen.

Dvě velké kapitoly o železe a minerálném uhlí jsou svým velikým rozsahem vyhrazeny pro samostatné knihy.

------------------------------------------------------------

Převzato z www.hornictvi.info