Skoč na menu

Dubnické opály

Dejiny opálových baní na Dubníku

Zdroj: http://opal.webpark.sk

dubnicky-opal.jpg

Zdroj: http://opal.webpark.sk

Vlny a čas nevrátiš

Skončením prevádzky opálových baní na Dubníku nezanikol vo svete záujem o opál. Ťažisko záujmu o opál, iste i našim pričinením, sa prenieslo na "západ" odkiaľ prichádzali k nám len sporadické informácie o tom, čo sa v tejto oblasti robí. U nás sa o dubnickej lokalite píšu už len nekrológy. Ani rastúci trend tohto drahokamu na svetových trhoch nedokázal viac, iba ak vyvolať tiché reminiscencie na zašlú slávu.

Nekonečný príbeh ...

Oči mám zlepené potom a pália ma. Po tvári sa mi hemžia muchy a derú sa mi i do nosa.

Panebože, ako ja túto dieru nenávidím !

Stále som nič nenachádzal, len bezcennú hlušinu. Tajné recepty, ako opále nájsť, nie sú. I geologické znalosti tu nie sú skoro nič platné. Opál totiž nie je minerál ako napr. krištáľ. Je to náhodný produkt z pieskovca a kyseliny kremičitej, takzvaného opálového gelu, ktorý vznikal pod vysokým tlakom v podzemných dutinách. Šachta vedľa šachty, skutočný labyrint. Staré vybrané chodby sú často navzájom prepojené a ťahajú sa pod zemou celé kilometre. Často sa stáva, že hľadač opálov v tejto spleti tunelov zablúdi ... Dobrodruhovia dnes prichádzajú odvšadiaľ, so všemožnými povolaniami. Niektorí so špicákom a lopatou, iní idú na vec dynamitom. Opál sa dá poväčšine nájsť ako osamelý kus po zídení snehu v krtincoch, v potokoch, po výdatných dažďoch, v koreňoch vyvrátených stromov, na rozoranej pôde a pod. Sú veľkosti hrášku alebo fazule. Väčšie kusy sa nachádzajú zriedkavo.