Skoč na menu

Březohorský rudní revír

30.6.1978

posledni-vuz-z-brezovych-hor-30-6-1978.jpg

30.6.1978

Podle dochované listiny z 21. dubna 1311, kterou přenechává pražský měšťan Konrád pražskému biskupu Janu IV. huť, již v Příbrami vybudoval vlastním nákladem spolu se svými syny, trvala těžba rud olověných a stríbrných rud v příbramském okolí nejméně 657 let. Je však téměř jisté, že historie zdejší těžby sahá o mnoho století déle. Po této dlouhé době se však těžba rud v tomto revíru 30. června 1978 zastavila.

Vždy v minulosti se střídaly období, kdy hornická činnost byla na vrcholu s obdobími úpadku. Záloželo na mnoha okolnostech z nichž nejdůležitějšími byla cena těžené komodity a technologická dostupnost suroviny. Zda je to tedy zastavení definitivní není, a to i když je to dnes v odborných kruzích převádající názor, není zcela jisté.

Jako skoro každý sběratel minerálů tak i já musím často zatlačit slzu při prohlížení krásných ukázek mnoha nerostů, které byly při zdejší těžbě nalezeny. Těžká práce, vedro, nezdravé ovzduší ale i tak ... mrzí mě, že jsem u tohy nebyl. Tato sekce muzea, poskládaná z rozličných dostupných materiálů mapujících hornickou činnost v oblasti, je moji poctou všem těm, kteří u toho byli.