Skoč na menu

Co je to Muzeum Mineral.cz ?

Vítejte na titulní stránce projektu 'Muzeum', který je samostatnou odnoží stránek Minerál.cz

Muzeum je ústav, který na základě průzkumu a vědeckého výzkumu plánovitě shromažďuje, odborně spravuje a zpracovává sbírky hmotného dokladového materiálu o vývoji přírody a společnosti a osvětově je využívá.

Muzeum Mineral.cz je podle uvedené definice plnohodnotným, avšak virtuálním, tematicky zaměřeným a specializovaným muzeem. Jeho jednotlivá oddělení (místnosti) jsou či budou věnována historii dolování, používaným technologiím, popisům historických typových lokalit, význačným osobnostem, českým a slovenským minerálům a příbuzným tématům.

Na rozdíl od kammenného muzea si však většinou není možné prohlédnout vystavené předměty v reálné podobě. Pokud to však možné je, ja na možnost návštěvy konkrétní muzejní expozice nebo technické památky upozorňěno v textu příslušné stránky.

Stránky projektu Muzea se neustále vyvíjí a doplňují. Pro otevření dalších místností hledám spolupracovníky, ochotné podrobně buď textově nebo kompletně zpracovat libovolné téma či poskytnout historické fotografie důlních děl, technologických celků, českých a slovenských nerostů a další podobný materiál. Své nabídky nebo připomínky k obsahu těchto stránek můžete zaslat pomocí tohoto formuláře.

Provozovatelům státních i soukromých expozic je na tomto místě zdarma nabízena možnost přiblížit návštěvníkům stránek Muzea Mineral.cz své exponáty a pozvat je tímto způsobem k jejich návštěvě. Podrobné informace naleznete zde.

Všem, kteří mi s tímto projektem nějakým způsobem pomohli nebo pomáhají, patří mé poděkování.