Skoč na menu

Rudní revír Štěpánov - Úvod

Jako štěpánovský rudní revír je označovaná oblast historického dolování na stříbrné, olověné a měděné rudy ležící na západním okraji svratecké klenby moravika SZ od Tišnova. Nejstarší zprávy o zdejším dolování pocházejí ze středověku, další rozsáhlé práce jsou kladeny do 18. století, větší průzkumné práce proběhly v letech 1957-1963 a 1986-1990.

Pozůstatky po hornické činnosti (šachty, obvalové tahy a pole) se nacházejí v katastrech obcí Koroužné, Švařec, Čtyři Dvory, Borovec, Štěpánov nad Svratkou, Olešnička, Horní Čepí a Černovice. Zachovaly se převážně v lesních komplexech a většinou nepodlehly likvidaci při rekultivacích. Přístupné jsou také některé štoly, v nichž jsou dokonce patrné i původně těžené rudní akumulace.

Z tohoto hlediska jde na západní Moravě o unikátní oblast, která má charakter přírodního hornického skanzenu.

Historii revíru byla věnována řada publikací i nepublikovaných prací, avšak údaje v nich uvedené jsou často rozporné a nesprávné. Z historického hlediska je základní prací o štěpánovském revíru šířeji zaměřená studie ďElvertova. O nové údaje ji dále rozšířili A. Polák a zejména H. Jurman. (1) Nevýhodou těchto prací však je, že postrádají mapky s přesnou topografickou situací horních děl. V tomto směru naopak vyniká nepublikovaná práce Štanclova, (2) i když se ani tento autor nevyhnul některým chybám a zbytečným komplikacím při zavádění nových jmen. Cenné topografické údaje o dolování jsou obsaženy v práci P. Chlupáčka, (3) v níž autor uvádí i některá důlní díla z publikované historické literatury neznámá, která jsou teprve postupně vyhledávána. Ostatní práce jen s většími či menšími chybami diskutují, příp. rozšiřují tyto starší údaje. (4) Současné mineralogické práce prováděné v rámci výzkumných projektů v Moravském zemském muzeu si vynutily zásadní revizi dosavadních údajů a smyslem předložené práce je především utřídit topografické a historické informace o jednotlivých horních dílech.

Předložený popis umístění jednotlivých horních děl vychází ze základních topografických map měřítka 1:10 000, listy 24-14-01 a 24-14-06, vydání z r. 1998. Lokality jsou popisovány a průběžně číslovány zhruba od severu k jihu a u názvů horních děl byla dána přednost názvům historickým, nebo byla pojmenována tak, aby se zamezilo vzájemným záměnám tak častým právě v topografii tohoto revíru (obr. 1). Provedena byla i revize katastrální příslušnosti, a to proto, že tradiční lokalizace v literatuře bývá často chybná.

Např. štola Mír nenáleží katastrálně k Borovci, jak uvádí např. T. Kruťa, ale ke Štěpánovu, některá díla v Cumberku patří jak ke Švařci, tak ke Štěpánovu.

obr.1 - Celková topografická situace pozůstatků po historickém dolování Ag-Pb-Cu rud ve stěpánovském revíru.

stepanovsky-revir-mapa.gif

obr.1 - Celková topografická situace pozůstatků po historickém dolování Ag-Pb-Cu rud ve stěpánovském revíru.

1. Korouženská štola 2. Obvaly nad Korouženskou štolou 3. Důl sv. Felixe (Zemanovo pole) 4. Důlní dílo za samotou Vorel 5. Panisádek 6. Za Kaplí 7. Šachta Cumberk 8. Obvaly na vrchu Hora 9. Štolka U Kinců 10. „Hrachovce“ 11. Štola Marie Terezie 12. Cechhaus 13. Kupferštola 14. Tagštola 15. Staré obvaly nad Kupferštolou 16. Štola Na Bukovské 17. Šachta Jaroslav 18. Borovecká štola 19. Štola a šachta Bárov 20. Havírna (obvaly na Cumberku) 21. Na Barytě 22. Štola Mír 23. Šachta nad štolou Mír 24. U Vysoké skály 25. Nad ovčírnou 26. Štola sv. Antonína Paduánského 27. Obvaly v Pavelkově lese 28. Obvaly na Čepičkově vrchu