Skoč na menu

Rudní revír Štěpánov - Autoři práce

Charakteristika pozůstatků po starém dolování Ag-Pb-Cu rud ve štěpánovském rudním revíru na západní Moravě

Stanislav Houzar
mineralogicko-petrografické odd. Moravského zemského muzea v Brně
Vladimír Hrazdil
mineralogicko-petrografické odd. Moravského zemského muzea v Brně
Anna Pfeiferová
mineralogicko-petrografické odd. Moravského zemského muzea v Brně
Karel Malý
Muzeum Vysočiny v Jihlavě
Jaroslav Sadílek
Archaia Brno

Motto:

„Bohatá je česká země dosti
bylo by v ní stříbra dosti
kdyby nebylo zlodějů
mnohem víc než havířů“

(České písně kramářské)