Skoč na menu

Železnohorské vápenictví - Závratec ( Třemošnice )

Vápenka Závratec u Třemošnice

Závratecká vápenka byla postavena zcela jistě před rokem 1882 (tedy před stavbou lanovky z Prachovic). Doprava vápence byla z počátku zajíšťována koňskýmy povozy. Výroba vápna byla definitivně zastavena v roce 1960.

I když byla ze všech starých šachtových pecí v provozu nejdelší dobu, nepodařilo se mi opatřit Žádné podrobnějšíší informace nebo získat historické fotografie. Případným vlastníkům nějakých dokumentů nebo fotografií budu vděčný za jejich poskytnutí pro budoucí použití na těchto stránkách.

Drobná zmíňka v kronice jedné z okolních obcí praví toto:

" Vápenice v Závratci dodávala kvalitní vápno, které mělo ohlas daleko široko. Jeho prodej prováděli za 1.republiky kočující vápeníci, kteří jej se svými vozy rozváželi po českých a moravských zemích. "

A to je vše.