Skoč na menu

Železnohorské vápenictví - dolní vápenka ve Vápenném Podolu

Dolní pec (pod kostelem), detail navážecí dráhy (1942)

vapenny-podol-dolni-vapenna-pec-pan.jpg

Dolní pec (pod kostelem), detail navážecí dráhy (1942)

Dvojitá šachtová pec, postavená Prvním spolkem ku vyrábění vápna ve Vápenném Podole, je nejstarší a zároveň také jedinou dochovanou pecí v obci.

Pec byla postavena na základě projektu architekta Tichého stavitelem Patleichem z Hützingu u Vídně. Stavba byla zahájena v roce 1872 a do provozu byla uvedena roku 1873. Vápenec byl z centrálního lomu až k peci dopravován vozíky po šikmé dráze která přecházela ve vodorovnou ocelovou konstrukci kolejového mostu.

Více informací se mi získat nepovedlo. Případným vlastníkům dobových dokumentů nebo fotografií budu vděčný za jejich poskytnutí pro budoucí použití na těchto stránkách.