Skoč na menu

Železnohorské vápenictví - lanovka z Prachovic do Závratce

Lanovka Prachovice - Závratec (~1906)

lanovka-prachovice-zavratec-cca-1906-pan.jpg

Lanovka Prachovice - Závratec (~1906)

K otevření Dráhy "povětrné"

Spolu s otevřením druhé části lokálky z Čáslavi do Závratce - Třemošnice, konkrétně úseku z úvraťových Žlebů, byla v neděli ("v půli května" roku 1882) slavnostně zahájena doprava na nákladní lanové dráze Prachovice - Závratec, kterou rovněž nechala vystavět rakouská společnost místních drah (ÖLEG). Povolení ke stavbě pod č. 83.440 vydalo c.k. místodržitelství v Praze dne 3.1.1882.

Lanovka délky 5 kilometrů, patřící ve své době v Čechách k nejdelším, měla za účel usnadnit dopravu vápence ke zpracování. Byla stavěna podle patentu Adolfa Bleicherta z Lipska a měla dřevěné stožáry o výšce 6 až 20 metrů, vzdálené 20 až 140 metrů, na nichž na dvou kolech spočívalo nosné lano. Druhým, poháněcím lanem, a tedy i zavěšenými vozíky, hunty, pohybovala (ve směru proti směru hodinových ručiček) parní lokomobila o výkonu 10 koňských sil, umístěná u skladiště vápenice poblíž stanice Závratec - Třemošnice. Lanovka vedla ze Závratce příkře do kopce, zde podél zříceniny Lichnice.

Vozíků, zavěšených na dvou kladkách, bylo umístěno 90 po zhruba 120 metrech (k čemuž bylo třeba výkonu 5 až 7 koňských sil), ale nosnost byla uzpůsobena na dvojnásobek počtu vozíků, rychlost byla okolo 1,5 metru za vteřinu, čili jednu cestu vozík urazil za 48 minut. Maximální sklon byl údajně 27 promile. Za desetihodinovou směnu se přepravilo 100 tun vápence. Stavba vyžadovala náklad 15 000 zlatých na kilometr. Na zahájení dopravy na "drátovce" se sjelo mnoho hostí včetně delegace z Prahy a Vídně. Po patnácté hodině se v nádražní budově v Závratci konala hostina, na níž pronesli slavnostní přípitek císaři a králi dr. Volkelt, předseda ÖLEG, hejtman okresu chrudimského a místodržitelský rada dr. Töplý a dále pan Stach, předseda rakouského spolku inženýrů, Dr. Buchar z Heřmanova Městce a rytíř von Schwind. Zdůrazněn byl význam "sekundárky" i "drátovky" pro povznesení průmyslu kraje a bylo oběma symbolům technického pokroku provoláno "Na zdar!"

Okolo roku 1905 lanovku provozoval pachtéř knížecích lomů D. Berl. Lanovka je uváděna ve 30. letech tohoto století v provozu firmy Union. V roce 1943 je uváděn provozovatel Königshofer Zementfabrik A.G. Prag, vedoucím správy provozu byl Johann Weigel a lanovka zaměstnávala 13 lidí. Po roce 1945 lanovka v důsledku úpadku firmy zanikla.

Zápis v obecní kronice obce Prachovice uvádí, že lanovka byla postavena v roce 1897 (údaj je pravděpodobně chybný) a zrušena v roce 1949, kdy byla nahrazena nákladními automobily Tatra 111.

Začátek lanovky v lomu (~1936)

lanovka-prachovice-zavratec-lom-pan.jpg

Začátek lanovky v lomu (~1936)