Skoč na menu

Železnohorské vápenictví

Šachtová pec f. Musil, vlevo je vidět nájezd úzkokolejné dráhy z lomu na kopci Smrk. (~1906)

prachovice-sachtova-pec-musil-cca-1906-panel.jpg

Šachtová pec f. Musil, vlevo je vidět nájezd úzkokolejné dráhy z lomu na kopci Smrk. (~1906)

Šachtová pec

Roku 1864, kdy postavil Josef Klimpl kruhovou vápenku, byl založen v Prachovicích "První spolek k vyrábění vápna ve Vápenném Podole". Jeho iniciátorem byl rolník Franc. Téhož roku se z popudu starosty obce Františka Pavlíčka ustavilo družstvo, které se zabývalo též výrobou vápna. Spolek i družstvo postavily roku 1873 na tehdejší dobu moderní šachtovou (též nazývanou rourovou či cylindrovou) pec skládající se ze dvou nezávislých jednotek Pece byly vytápěny hnědým uhlím. Spolek měl asi 25-30 zaměstnanců, kteří pracovali nepřetržitě ve dvou směnách vždy od 6 do 18 hodin. Pálení obvykle začalo v únoru a na Vánoce pece vyhasly. Po roce 1878 obě sdružení z konkurenčních důvodů sloučena v jeden spolek.

Později získal vápennou pec pan Josef Musil. Na tehdejší dobu vybudoval moderní závod na zpracování vápence. Patřila mu část obecního lomu, vápenka, mlýn na vápencovou moučku a parní pila. V době největšího rozkvětu firmy zaměstnával až 100 dělníků.

V roce 1932 firma Musil a syn z důvodu nemoci J. Musila prodala svůj závod firmě D. Berl. Ta provozovala vápenku do roku 1939, kdy ji 6.září převzala Králodvorská cementárna. V roce 1945 byla znárodněna a pravděpodobně provozována firmou České cementárny a vápenice a následně firmou Prachovická cementárna a vápenice do roku 1956 (nebo i déle ?), kdy byla spuštěna čtveřice pecí nového závodu a kdy došlo postupně k ukončení výroby ve všech starých vápenných pecích v oblasti.

Více informací se mi získat nepovedlo. Případným vlastníkům dobových dokumentů nebo fotografií budu vděčný za jejich poskytnutí pro budoucí použití na těchto stránkách.