Skoč na menu

Železnohorské vápenictví - nová vápenka v Prachovicích

Prachovická vápenka

Výstavba vápenky byla zahájena v roce 1956 jako druhá etapa rozvoje výroby stavebních hmot v Prachovicích. Záměrem bylo vyrábět vysoce kvalitní vápno pro stavebnictví a chemický průmysl.

V roce 1958 byly postaveny 4 šachtové pece vytápěné generátorovým plynem. Jednalo se o prototypové zařízení Přerovských strojíren s použitím zkušeností z Maďarska. Dále byla postavena generátorová stanice, mlýnice vápna vč. balírny a nakládky do vagónů.

28. 10. 1958 byla zapálena 1. pec, zbývající postupně v následujícím roce. V roce 1960 bylo dosaženo projektovaného výkonu, ne však požadované kvality. Příčin byla celá řada, ty však byly postupně odstraňovány a kvalita stoupala. Ze zlepšování původního zařízení nutno uvést to nejpodstatnější - záměnu původního paliva (uhlí) na zemní plyn v roce 1980, což vedle dalšího zlepšení přineslo zásadní zlepšení v oblasti hygieny práce a životního prostředí.

Po zprovoznění všech čtyřech vápenných pecí byly postupně zastaveny všechny starší vápenky, které v té době pod firmu spadaly a to Závratec v roce 1960, Železný Brod 1963 a Vápenný Podol 1965. Závod Jesenný přešel v roce 1968 na jinou výrobu. Pro zabezpečení spotřeby vápna a mletých vápenců v oblasti Krkonoš byl naopak vybudován v roce 1964 nový moderní závod, který v roce 1991 delimitován a pod názvem Krkonošské vápenky Kunčice, a. s. je dosud v provozu, i když výroba vápna byla ukončena v roce 1997.

V roce 1995 byla uvedena do provozu nová linka na výrobu vysoce kvalitního vápenného hydrátu. Od nájezdu až do dubna 1998 bylo vyrobeno více než 56 504 tun hydrátu.

V roce 1998 oslavila Vápenka Prachovice 40 let od zahájení provozu. Za toto období vápenka vyrobila přes 3 miliony tun vápna.

Jako vedoucí postupně pracovali: Ing. Kiril Trenčev, Josef John, Milan Tomečka, Miroslav Novotný, Alois Šindelka, Jaroslav Látal, Ing. Jiří Betinec, Pavel Vodička.