Skoč na menu

Železnohorské vápenictví - poděkování a použité prameny

Nemalou zásluhu na vzniku těchto stránek mají níže uvedené osoby, kterým tímto děkuji za pomoc s opatřením použitých materiálů:

Obecní a spolkové kroniky:

Kronika obce Kostelec (kronikářka paní Kavalková)

Kronika obce Prachovice (kronikářka paní Zitová)

Kronika obce Vápanný Podol (starosta pan Motl)

Hasičská kronika (starosta pan Motl)

Osobní archivy:

Martin Navrátil, Pardubice

Daniel Smutek, Vodní zdroje Chrudim

Jindřich Vodička, geolog na penzi

Muzea a archivy:

Ivo Šulc, Oblastní státní archiv Chrudim

Renata Tetřevová, Museum Pardubice

Fotoarchiv bývalé firmy. CEVA

Použitá literatura:

Průvodce po Heřmanově Městci a Železných horách (1901)

Chrudimsko a Nasavrcko, 1.díl (1906)

Chrudimsko a Nasavrcko, 2.díl (1909)

Reklamní brožury firmy CEVA

Reklamní brožury firmy HOLCIM

Speciální poděkování patří Josefu Veselému


Použité internetové stránky:

Historie železnic v Železných horách

Procházka zrušenými tratěmi

Stránky o Železných horách

Pardubický spolek železniční dopravy

Těžba vápence
(v součastnosti zrušená stránka obce Prachovice)Pokud bylo na tomto místě nějaké jméno či zdroj vynechán, stalo se zak zcela jistě nedopatřením.Tyto stránky mohly bých obsáhlejší a kompletnější

Nemálo informací lze získat také v Městském muzeu v Chrudimi, které však poskytnutí jakýchkoliv materiálů pro projekt těchto stránek ústy jeho ředitelky důrazně odmítlo. Bohužel.