Skoč na menu

Železnohorské vápenictví - vápenky v Pardubicích

Železnohorské vápenictví? Pardubická vápenka? Ano, v Pardubicích vápenka byla a to dokonce ne jen jedna ale dvě. A do obou dvou byl dodáván jako surovina vápenec z lomů okolo Prachovic a Vápenného Podola. Bohužel, pece byly dávno zbořeny a do dnešních dnů se dochovaly jen neúplné informace a jen pár fotografií. Jak to tedy (nejspíš) bylo?

Vápenka A. Kusého

Výroba vápna v Pardubicích je zmiňována v knize Chrudimsko a Nasavrcko, druhém dílu z roku 1909. Přibližně ze stejné doby pochází fotografie v záhlaví tohoto textu. Na levé straně snímku je odbočka železniční trati do Hradce Králového, dále je vidět staré nádraží a ještě dál průmyslové budovy - lihovar, cukrovar a pivovar. Z fotografie je patrné, že se jednalo o dvojitou šachtovou pec, stojící na pravé straně kolejiště jihozápadně od budovy starého nádraží. Snímek byl pořízen někde z prostoru za současnou nádražní budovou, nejspíš od dnešního silničního nadjezdu u Parama. Doba jejího vzniku je odhadována podle vzhledu železniční trati a vlaku, jeducího na Hradec Králové, zhruba na rok 1910. Pravděpodobně se jedná o pec A. Kusého, která měla být postavena v roce 1893 u silnice na Chrudim a ke které byla roku 1896 postavena železniční vlečka.

Vápenka Rolnického družstva

Na dalších fotografiích, pořízených krátce po I. světové válce (nejspíš před rokem 1920), je patrná čtveřice šachtových pecí vápenky, která patřila Rolnickému družstvu. Budovu skladiště na první fotografii vlevo se nepodařilo identifikovat. Není také divu, vždyť oblast okolo nádraží a hlavně Parama byla dvakrát (1944,45) bombardována spojeneckýmy bombardéry. Tyto vápenné pece však pravděpodobně nálety přestály takřka bez úhony. Pamětníci vzpomínají, že u nádraží byla po roce 1945 nějaký čas v provozu "karbidka" na výrobu karbidu vápenatého a ta mohla být rekonstruovanou výrobnou vápna.

V letech 1956-1965 však došlo k rozsáhlým stavebním pracím na kolejišti a také k výstavbě sídliště Dukla a vápenná pec byla zbořena Do dnešních dnů se dochoval jen název ulice K vápence a v ní snad ten dům, stojící na fotografiích vlevo vedle pecí.