Skoč na menu

Staré vápenky - Železný Brod (Eisenbrod)

Vápenka Jan Liebig a spol., Železný Brod (~1930)

zelezny-brod-pohlednice-panel.jpg

Vápenka Jan Liebig a spol., Železný Brod (~1930)

Při stavbě železniční trati z Pardubic do Liberce bylo v roce 1858 objeveno ložisko kvalitního vápence. V roce 1865 vybudovala firma Jan Liebig a spol. šachtovou pec. Jan Liebig byl bohatý německý průmyslník, který patřil k nejvýznamějším průmyslníkům v českých zemích. Narodil se 7.června 1802. Pocházel z chudé broumovské soukenické rodiny, většinu svého života však prožil v Liberci. Díky svým obchodním schopnostem vybudoval rozsáhlé industriální imperium. Od roku 1864 směl užívat titul baron. Zemřel v roce 1870.

V roce 1882 byla v Malé Horce u potoka Tisovka vystavěna Františkem Maryškou další vápenka. Nedaleko ní byly postupně založeny dva lomy. Vypálené vápno se vozilo po dřevěné lávce vedoucí přes Jizeru až na nádraží. Tento způsob dopravy byl používán ještě v období druhé světové války. Z textu na dochované pohlednici 'Malohorecké vápenice Beran & Kuchař v Želez. Brodě' je patrné, že okolo roku 1906 vápenka patřila firmě Beran & Kuchař. Vápenná pec v Malé Horce byla zhruba v roce 1960 zbořena.

V druhé polovině 19 století vlastnil Jan Liebig kromě textilních a sklářských závodů také lom na pokrývačskou břidlici.

K původní, jednoduché šachtové peci, byla roku 1867 přistavěna druhá. K vytápění se používal lignit, dovážený z Žitavy. Generální rekonstrukce vápenky proběhla v roce 1920, kdy byla postavena pec na topení generátorovým plynem. Ta byla o sedm let později upravena na topení uhelným mourem. Na začátku 30. let 20. století bya přistavěna další pec, takže vápenka měla čtyři pece. Následně roku 1935 byla vybudována mlýnice vápence.

Theodor Liebig, vnuk Jana Liebiga, který po jeho smrti převzal vedení firmy, patřil k významným podporovatelům Henleinovy SdP. Z toho důvodu se na veškerý majetek Liebigů na českém území vztahovaly v roce 1945 Benešovy dekrety a proto byl prakticky okamžitě znárodněn. Po zřízení národního podniku Prachovická cementárna a vápenice se stala Liebigova vápaneka jedním z jejich pobočných závodů. Provoz vápenky byl ukončen roku 1963. Dnes místo této továrny připomíná jen jméno ulice "Na vápence".