Skoč na menu

Staré vápenky - Štramberk

Štranberský závod

stramberk-vapenka.jpg

Štranberský závod

Počátky těžby a zpracování vápence v okolí Štramberka sahají již do minulého století. V roce 1820 byl otevřen lom na Skalkách. Historie exploatace ložiska ve vápencovém lomu Kotouč u Štramberka začíná průzkumnými pracemi zaměřenými na zjištění jakosti vápence roku 1880.

Štramberský tithonský vysokoprocentní vápenec začala těžit společnost Bratří Guttmannů, jež dala postavit roku 1881 místní dráhu ze Štramberka do Studénky a vytěžený vápenec začala dopravovat přímo do Vítkovických železáren. V roce 1896 byla postavena ještě další místní dráha ze Štramberka do Veřovic, obě se spojily v roce 1945.

A.Jašek popisuje zahájení lámání vápence na Kotouči, které představovalo pracovní příležitost pro občany Štramberka. Vrtání děr pro založení dynamitu k odstřelu skály bylo prováděno až do roku 1907 ručně. Kamenáři s ručními vrtáky byli postupně nahrazeni vzduchovými vrtačkami. V té době pracovalo v lomu až 500 dělníků a vytěženo bylo až 150 vagónů vápence denně.

Roku 1912 byla ve Štramberku zřízena cementárna, 1926 modernizovaná instalací rotačních pecí. V roce 1936 prodala firma Bratři Guttmannové štramberské lomy Vítkovickým železárnám. V roce 1938 bylo v lomu 232 dělníků a v činnosti byly pece pro pálení vápna. Vzrůst objemu těžby souvisí s rozvojem hutnické výroby na Ostravsku ve Vítkovicích.

Poválečná doba přinesla obyvatelům nový rozvoj těžby vápence na Kotouči. Štramberské lomy, vápenky a cementárna byly znárodněny v roce 1945 a později se staly součástí Vítkovických železáren a strojíren Klementa Gottwalda. Byla dokončena drtírna a třídírna. Kromě těžby vápence se zde vyráběly čtyři druhy vysoce kvalitního cementu a čtyři druhy vápna, z větší části na vývoz.

V roce 1955 utvořen nový n.p. Kotouč - vápencový lom, vápenice a cementárna, který byl v roce 1958 přičleněn k VŽKG. Výstavba nové cementárny byla zahájena v roce 1970. Objem těžby se postupně zvyšoval, až dosáhl velikosti přes 2.000.000 tun ročně. V provozu byla jak vápenka tak cementárna. V roce 1993 došlo k vyčlenění samostatného právního subjektu Kotouč Štramberk s.r.o. (z a.s. Vítkovice). Těžba dosahuje v současné době přijatelný objem do 700 kt ročně. Provoz cementárny byl po roce 1989 zastaven, což se příznivě projevilo na zlepšení kvality životního prostředí.

Použitý text pochází z dokumentace EIA Kotouč - Štramberk jejimiž autory jsou Ing.Vladimír Láznička a RNDr.Pavel Trnka, CSc.

Více informací se mi získat nepovedlo. Případným vlastníkům dobových dokumentů nebo fotografií budu vděčný za jejich poskytnutí pro budoucí použití na těchto stránkách.