Skoč na menu

Acháty

Acháty ze Staropackých hor

114-staropacke-hory.jpg

Acháty ze Staropackých hor

Achát vznikl vysrážením křemene z horkých roztoků. Mineralogicky jde o mikrokrystalickou formu kysličníku křemičitého, která je v přírodě běžnější v krystalické formě jako křemen. Acháty obsahují síť mikroskopických dutinek vyplněných vodou nebo roztoky různých minerálních solí, což ovlivňuje jejich barvu i typické páskované uspořádání s různou sílou jednotlivých vrstviček. Podle barvy se rozlišuje více než dvacet různých achátových variant. Základních typů je pět: modrošedý obecný achát, černý onyx, skořicově hnědý sardonyx, červený karneolonyx a mechový achát s keříčkovitými obrazci.

V českých zemích se acháty nalézají v okolí Turnova, Jičína a Nové Paky v Pojizeří, ale i v širším Podkrkonoší a v menší míře i na dalších místech. Jejich výskyty byly prokazatelně, společně s jaspisem a karneolem, těženy již ve čtrnáctém století. Václav Hájek z Libočan uvádí ve své kronice, že nalezeno je pod horami Krkonošskými mnoho velkých a velmi tvrdých, rozličných barev kamenů

Ještě koncem devatenáctého století se využívaly české acháty pro výrobu šperků. V dalších letech, především z důvodu levného dovozu brazilské suroviny, zájem o využívání opadl. Dnes ale opět mírně stoupá vzhledem k obnovenému turistickému ruchu a zájmu nejrůznějších sběratelů. Důvodem je již sedm set let trvající proslulost (i legendami podpořená) achátů a jaspisů z vrchu Kozákova a jeho širokého okolí. Seznámit se s acháty z celého světa je možno v Národním muzeu v Praze. Nicméně s nejhezčími ukázkami českých achátů (a zvláště pak těch kozákovských) se mohou turisté setkat v muzejních sbírkách v Turnově, Lomnici nad Popelkou a Nové Pace.

Převzato z povídání o achátech)

Díky nabídce jednoho ze sběratelů se na této stránce můžete seznámit s exponáty z jeho sbírky. Pokud se ozvete, můžou být další vystavené fotografie právě z Vaší sbírky. Tato výzva neplatí jen pro acháty ale i pro další nerosty.